AI-Khawarizmi Pakar Matematik

01:33 0 Comments A+ a-


Muhammad bin Musa dilahirkan di Khawarizmi pada tahun 780 Masihi. Beliau lebih dikenali sebagai AI-Khawarizmi sempena tempat kelahirannya. AI-Khawarizmi terkenal sebagai ahli astronomi dan ahli matematik Islam hingga mendapat perhatian pemerintah AI-Makmun ketika itu.

Kepakaran AI-Khawarizmi telah meninggalkan kesan yang sungguh besar dalam lembaran sejarah. Hasil matematiknya sangat berbeza di bidang hitung kuno mahupun algebra dan menjadi sumber rujukan utama daripada pelbagai pihak. Antara ahli matematik yang mengikut pengaruhnya ialah Umar Khayam, Leonardo Fibonacci dari Pisa dan Jacob dari Florence.

Sistem nombor yang digunakan hingga sekarang juga adalah hasil peloporan Al- Khawarizmi. la telah ditulis dalam sebuah buku yang  kemudiannya telah disalin ke dalam bahasa Latin oleh Prince Boncopagni, Rom pada tahun 1857. Buku ini diberi tajuk "Trattai d' Arithmetica".

Al -Khawarizmi juga telah mengarang sebuah buku bertajuk "Mafatih al-Ulum" (Keys of Science)  pada tahun 976 Masihi. Dalam buku ini, beliau memperkatakan tentang angka sifar. Sebelum itu, semua pihak menulis angka sifar dalam bentuk titik. Titik ini kemudiannya berubah kepada sifar setelah dikaji oleh AI-Khawarizmi. Buku beliau lain yang teragung ialah”Hisab al-Jabr Wai Muqabia" yang menjelaskan sistem kuadrat dan "AI-Rukhama" tentang kiraan waktu melalui bayangan matahari.Source:
Diari Siswa Islam ’93, Karya Bistari Sdn. Bhd.